ამბავი

კურუფირას ლეგენდა


ლეგენდის თანახმად, კურუპირა ძალიან მსგავსია ერთნაირი რედნისკენ, აქვს იდენტური ფუნქციები და დომენები, ანუ ფაუნისა და ფლორის მფარველი.

განსხვავდება ის, რომ კურუფირა ყოველთვის დამონტაჟებულია მის Caititu- ზე ან peccary- ზე, აქვს Spear, მშვილდი და ისრები და არ აქვს მისი ფეხები უკან გადახრილი.

მკვდარი ცხოველების გაცოცხლებისთვის მათი თანხმობის გარეშე იყენებენ მის შუბს, მის მშვილდ, ვერბალურ წესრიგს და კაიტიტუს თაგვის კონტაქტის საშუალებით.