ამბავი

სამახსოვრო თარიღები


სექტემბერი

01 · სამშობლოს კვირის დასაწყისი
01 · ფიზიკური აღზრდის პროფესიონალის დღე
02 · ფოტოგრაფიული რეპორტიორის დღე
03 · სამოქალაქო გვარდიის დღე
03 · ბიოლოგის დღე
05 · სააფთიაქო ოფიციალური დღე
05 · Amazon Day
06 · მკერავის დღე
06 · ეროვნული ჰიმნის ლექსების ოფიციალიზაცია
07 · ბრაზილიის დამოუკიდებლობა
08 · წიგნიერების საერთაშორისო დღე
09 · ადმინისტრატორის დღე
09 · ვეტერინარიის დღე
09 · სიჩქარის დღე
10 · 1 ბრაზილიური ჟურნალის საფუძველი
12 · ოპერატორის ჩატარების დღე
14 · ჯვრის დღე
14 · Frevo Day
15 · მომხმარებელთა დღე
16 · ოზონის ფენის შენარჩუნების საერთაშორისო დღე
17 · ურთიერთგაგების მსოფლიო დღე
18 · ეროვნული სიმბოლოების დღე
19 · წმინდა გერალდოს დღე
19 · თეატრის დღე
20 · მუნიციპალური თანამშრომლების დღე
20 · გაუჩოს დღე
21 · Arbor Day
21 · ფერმერის დღე
21 · ინვალიდობის ბრძოლის ეროვნული დღე
22 · ბრაზილიის ახალგაზრდობის თარიღი
22 · ბუღალტერის დღე
23 · ადრეული გაზაფხული
23 · შემდუღებლის დღე
23 · სამრეწველო ტექნიკოსისა და სამშენებლო ტექნიკოსის დღე
25 · მოძრაობის ეროვნული დღე
26 · ინტერ-ამერიკული საზოგადოებასთან ურთიერთობის დღე
26 · ყრუ ხალხის დღე
27 · Cosmas and Damian– ის დღე
27 · სანტექნიკის დღე
27 · ტურიზმის მსოფლიო დღე
27 · ხანდაზმულთა ეროვნული დღე
28 · საშვილოსნოს უფასო დღე
29 · რეკლამირების დღე
29 · ნავთობის დღე
30 · მდივნის დღე
30 · ნავიგაციის დღე
30 · მთარგმნელთა მსოფლიო დღე
30 · Newsboyboy- ს ეროვნული დღე