ამბავი

ისტორიის ლექსიკონი


ეკონომიკურად აქტიური მოსახლეობა (PEA)

ეს არის სამუშაო ასაკის ყველა ადამიანის ჯამი. ამაში შედიან მამაკაცები, ქალები და ათ წელზე მეტი ასაკის ახალგაზრდები. 2001 წელს ბრაზილიის ეკონომიკურად აქტიური მოსახლეობა დაახლოებით 72 მილიონს შეადგენდა.

სხვა სიტყვების შეთავაზებები…

ტოტალიტარიზმი

შიიტები

Orixá

კანონის უზენაესობა

ბაპტისტერი

მშვიდობის კონფერენცია

დამფუძნებელი ასამბლეა

მოქალაქეობის უფლებები