ამბავი

ისტორიის ლექსიკონი


სატრაპიები

სატრაპატის პოზიცია ან მთავრობა.

სხვა სიტყვების შეთავაზებები…

ლატიფუნდი

მითი

ადამიანის უფლებები

დალოცა

საპარლამენტო გამოძიების კომიტეტი (CPI)

თალასოკრატია

შობადობა

მესოპოტამია