ამბავი

ისტორიის ლექსიკონი


შეუსრულებელი დანაშაული

შეუსრულებელი დანაშაული მიეკუთვნება ძალიან სერიოზული დანაშაულების კატეგორიას, ან საშინელი დანაშაულის ჩადენას, რომლებიც საშინელებას იწვევს მათი სისასტიკისა და ძალადობის გამო. ამ შემთხვევაში, სასამართლო გირაოს უფლებას არ იძლევა. ამჟამად, ბრაზილიაში არაკეთილსინდისიერი დანაშაულებია წამება, ნარკოტრაფიკა, ტერორიზმი და რასიზმი, სხვათა შორის.

სხვა სიტყვების შეთავაზებები…

ნეოლითური

პოლიტიკური პარტიები

ანარქისტები

შობადობა

ნომინალიზმი

მდგრადი საზოგადოება

სახელმწიფო

სოციალიზმი