ამბავი

ისტორიის ლექსიკონი


თავისუფლება

პირი, რომელიც თავისუფალი და გარეგანი თავშეკავებისა და ფიზიკური ან მორალური იძულებისაგან თავისუფალია და შეუძლია თავისუფლად განახორციელოს თავისი ნება.

სხვა სიტყვების შეთავაზებები…

სიცოცხლის ხანგრძლივობა

სოციალიზმი

იეზუიტები

"მე ვრჩები"

აბოლიციონიზმი

ცივილიზაცია

ინდუსტრიული რევოლუცია

ფაშიზმი